Национален дворец на децата /НДД/

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с охранителни задачи за 16 часов пропусквателен режим на работа чрез персонал за физическа защита и 24 часа охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг в оперативен дежурен център на Изпълнителя за срок от 1 (една) година.

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 19:09:39Последна промяна: 2018-03-21 19:09:22
ID номер: 9074124 Статус: прекратена

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с охранителни задачи за 16 часов пропусквателен режим на работа чрез персонал за физическа защита и 24 часа охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг в оперативен дежурен център на Изпълнителя за срок от 1 (една) година.

Индивидуален номер на процедурата: 0003566
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 21000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николай Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Заповед за публикуване на обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 19:09:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079392301
  Удостоверено време: 21.03.2018 19:09:11
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 17:09:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 19:09:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079392305
  Удостоверено време: 21.03.2018 19:09:13
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 17:09:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 19:09:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079392306
  Удостоверено време: 21.03.2018 19:09:15
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 17:09:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 17:03:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080351629
  Удостоверено време: 02.04.2018 17:03:41
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 14:03:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение до кандинатите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 17:29:37
  Дата и час на промяна: 2018-04-02 17:36:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080353976
  Удостоверено време: 02.04.2018 17:36:02
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 14:36:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 16:35:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081030545
  Удостоверено време: 12.04.2018 16:35:18
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2018 13:35:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 16:35:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081030550
  Удостоверено време: 12.04.2018 16:35:21
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2018 13:35:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №73/23.04.2018г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 14:25:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081814492
  Удостоверено време: 23.04.2018 14:25:05
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 11:25:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратена процедура

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 13:05:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083967800
  Удостоверено време: 23.05.2018 13:05:56
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 10:05:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори