Национален дворец на децата /НДД/

Ремонт на покрива на Зала-фоайе в сградата на Национален дворец на децата, находящ се в гр.София, бул.Ал.Стамболийски №191

Дата и час на публикуване: 2017-10-09 19:03:21Последна промяна: 2017-10-09 19:01:12
ID номер: 9069090 Статус: приключена

Извършване на ремонт на покрива на Зала-фоайе в сградата на Национален дворец на децата, находящ се в гр.София, бул.Ал.Стамболийски №191 по зададено КС

Индивидуален номер на процедурата: 0002974
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 88285.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Досева; Николай Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Заповед за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 18:15:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074636583
  Удостоверено време: 09.10.2017 18:15:15
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 15:15:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 18:28:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074636774
  Удостоверено време: 09.10.2017 18:28:49
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 15:28:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 18:48:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074637150
  Удостоверено време: 09.10.2017 18:48:53
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 15:48:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 18:48:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074637151
  Удостоверено време: 09.10.2017 18:48:56
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 15:48:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР на покрива на Зала-фоайе в сградата на НДД

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 18:52:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074637193
  Удостоверено време: 09.10.2017 18:52:41
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 15:52:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 19:01:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074637289
  Удостоверено време: 09.10.2017 19:01:07
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 16:01:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • План на покрива М 1-50, М 1-100

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 10:34:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074678047
  Удостоверено време: 11.10.2017 10:34:37
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 07:34:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 11:17:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075135488
  Удостоверено време: 30.10.2017 11:17:54
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 09:17:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-01 13:46:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075198017
  Удостоверено време: 01.11.2017 13:46:24
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2017 11:46:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-01 14:02:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075198574
  Удостоверено време: 01.11.2017 14:02:32
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2017 12:02:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-01 14:17:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075199172
  Удостоверено време: 01.11.2017 14:17:01
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2017 12:17:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-14 16:00:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075512610
  Удостоверено време: 14.11.2017 16:00:39
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2017 14:00:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения 1 и 2 към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-22 11:17:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077115620
  Удостоверено време: 22.01.2018 11:17:29
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2018 09:17:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заменителна таблица СМР

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-22 11:26:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077116222
  Удостоверено време: 22.01.2018 11:26:52
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2018 09:26:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Констативен акт за устанавяване годността и приемане на строеж

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-22 11:37:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077116901
  Удостоверено време: 22.01.2018 11:37:34
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2018 09:37:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за извършени СМР

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-22 11:44:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077117355
  Удостоверено време: 22.01.2018 11:44:54
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2018 09:44:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо от възложител за освобождаване банкова гаранция

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2018-01-22 11:52:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077117704
  Удостоверено време: 22.01.2018 11:52:09
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2018 09:52:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори