Национален дворец на децата /НДД/

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с персонал за физическа защита, пропусквателен режим и технически средства, в т.ч. видеомониторинг в оперативен дежурен център на Изпълнителя за срок от 1(една) година.

Дата и час на публикуване: 2017-03-02 17:38:37Последна промяна: 2017-04-03 09:48:00
ID номер: 9061960 Статус: приключена

24 часов режим на охрана на сградата и имуществото на Националния дворец на децата (НДД) с персонал за физическа защита, пропусквателен режим и технически средства, в т.ч. видеомониторинг в оперативен дежурен център на Изпълнителя за срок от 1 (една) година.

Индивидуален номер на процедурата: 0002062
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 25000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79700000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Досева; Николай Кръстев
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-02 17:38:37
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-02 17:38:37
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-02 17:38:37
 • Протокол №1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 10:36:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068550983
  Удостоверено време: 24.03.2017 10:36:30
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 08:36:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.103,ал.3 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-30 15:53:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068795617
  Удостоверено време: 30.03.2017 15:53:55
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2017 12:53:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за охрана

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-30 17:05:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068798826
  Удостоверено време: 30.03.2017 17:05:05
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2017 14:05:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №92/24.04.2018г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 14:23:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082616922
  Удостоверено време: 04.05.2018 14:23:24
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 11:23:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори