Национален дворец на децата /НДД/

Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за сградите на Националния дворец на децата в гр.София, находящи се на адрес: бул.Ал.Стамболийски №191 и бул.В.Левски №60

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 17:12:53Последна промяна: 2019-03-06 17:12:33
АОП номер: 03453-2019-0001 Статус: възложена

Топлоснабдяване (за отопление и топла вода) на сградите на Националния дворец на децата в гр.София, находящи се на адрес: бул."Ал.Стамболийски" №191 и бул.В.Левски №60  (Дом-музей"Ангел Каралийчев") за срок от 12(дванадесет) месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0004754
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николай Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Решение за откриване на процедура за доставка на топлинна енергия за стопански нужди

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-06 17:13:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096512828
  Удостоверено време: 06.03.2019 17:13:02
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2019 15:13:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за сключване на договор

  Вид на документа: Покана до кандидатите при процедура на договаряне с предварителна покана
  Дата и час на публикуване: 2019-04-04 16:46:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097980642
  Удостоверено време: 04.04.2019 16:46:59
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2019 13:46:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №49/03.04.2019г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-04 17:16:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097982024
  Удостоверено време: 04.04.2019 17:16:15
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2019 14:16:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-04-04 17:28:40
  Дата и час на промяна: 2019-04-05 16:20:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098022900
  Удостоверено време: 05.04.2019 16:20:21
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2019 13:20:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори