Национален дворец на децата /НДД/

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2018

Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:35:23Последна промяна: 2018-03-16 16:32:05
АОП номер: 03453-2018-0001 Статус: възложена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина за реализиране на програмата за творчески ваканции на Националния дворец на децата "Хайде да творим заедно". Основна цел на програмата е по време на лятната ваканция да се осигурят условия за подкрепа на личностното развитие на изявени и отличени в национални инициативи деца и ученици чрез организиране и провеждане на дейности и занимания по интереси в областта на науките и технологиите, спорта и изкуствата. Програмата следва да се реализира в подходящи бази, осигуряващи медицинско обслужване, спасителни екипи, ползване на зали, спортни площадки и съоръжения и учебно-развлекателни мероприятия, обезпечени с необходимата техника/оборудване и анимация. Изпълнителят следва да осигури цялостната организация на творческите ваканции, вкл. осигуряване на три планински бази и три бази на море, съгласно посочените в документацията минимални изисквания. Максимален брой участници за целия период на поръчката е 1400 души, в това число 1275 деца/ученици и 125 ръководители.

Индивидуален номер на процедурата: 0003518
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 350000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55243000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николай Кръстев
  • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи