Национален дворец на децата /НДД/

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2018

Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:35:23Последна промяна: 2018-03-16 16:32:05
АОП номер: 03453-2018-0001 Статус: приключена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина за реализиране на програмата за творчески ваканции на Националния дворец на децата "Хайде да творим заедно". Основна цел на програмата е по време на лятната ваканция да се осигурят условия за подкрепа на личностното развитие на изявени и отличени в национални инициативи деца и ученици чрез организиране и провеждане на дейности и занимания по интереси в областта на науките и технологиите, спорта и изкуствата. Програмата следва да се реализира в подходящи бази, осигуряващи медицинско обслужване, спасителни екипи, ползване на зали, спортни площадки и съоръжения и учебно-развлекателни мероприятия, обезпечени с необходимата техника/оборудване и анимация. Изпълнителят следва да осигури цялостната организация на творческите ваканции, вкл. осигуряване на три планински бази и три бази на море, съгласно посочените в документацията минимални изисквания. Максимален брой участници за целия период на поръчката е 1400 души, в това число 1275 деца/ученици и 125 ръководители.

Индивидуален номер на процедурата: 0003518
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 350000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55243000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николай Кръстев
 • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи
 • Решение за откриване на процедура(ЗОП)

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:31:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079017465
  Удостоверено време: 16.03.2018 16:31:16
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2018 14:31:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-16 16:31:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079017490
  Удостоверено време: 16.03.2018 16:31:26
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2018 14:31:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:20:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079193031
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:20:22
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:20:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:20:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079193036
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:20:24
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:20:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 14:47:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082059353
  Удостоверено време: 26.04.2018 14:47:28
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2018 11:47:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 14:47:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082059359
  Удостоверено време: 26.04.2018 14:47:31
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2018 11:47:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 15:52:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082545563
  Удостоверено време: 03.05.2018 15:52:39
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 12:52:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 15:52:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082545575
  Удостоверено време: 03.05.2018 15:52:43
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 12:52:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №84/03.05.18г. за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 16:00:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082546399
  Удостоверено време: 03.05.2018 16:00:10
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 13:00:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №165/13.06.2018г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 12:49:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085538793
  Удостоверено време: 13.06.2018 12:49:46
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 09:49:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 14:37:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085549646
  Удостоверено време: 13.06.2018 14:37:35
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 11:37:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка в АОП

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-28 13:24:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091098674
  Удостоверено време: 28.09.2018 13:24:47
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2018 10:24:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол приемо-предавателен по договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 12:11:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091137902
  Удостоверено време: 01.10.2018 12:11:38
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 09:11:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори