Национален дворец на децата /НДД/

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина 2017

Дата и час на публикуване: 2017-05-12 15:15:03Последна промяна: 2017-05-12 15:08:58
АОП номер: 03453-2017-0001 Статус: възложена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина за реализиране на програмата на Националния дворец на децата "Хайде да творим заедно" за подкрепа на личностно развитие на изявени и отличени в национални инициативи деца и ученици чрез организиране и провеждане на дейности и занимания по интереси в областта на науките и технологиите, спорта и изкуствата.

Индивидуален номер на процедурата: 0002333
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николай Кръстев
  • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи