Национален дворец на децата /НДД/

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина

Дата и час на публикуване: 2015-03-27 15:11:40Последна промяна: 2016-11-17 09:46:25
АОП номер: 03453-2015-0001 Статус: приключена

Осигуряване на почивни бази от общ тип за организиране на творчески ваканции на море и планина

Индивидуален номер на процедурата: 0001570
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 266667.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55243000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 15:11:40
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 15:11:40
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 15:11:40
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 15:11:40
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 13:31:01
 • Нова документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 13:31:01
 • Нови образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 13:31:01
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-02 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-06-16 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-15 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-19 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-09 15:35:45
 • Документи към договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-09 15:35:45
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-10 15:37:11
 • Информация за изпълнението на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-20 17:37:59