СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Велинград

Доставка на обяд и закуски

Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:17:18Последна промяна: 2017-03-15 10:13:20
ID номер: 9062325 Статус: възложена

Доставка на готов топъл обяд и готови закуски за учениците от СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Велинград, по обособени позиции: позиция 1 - обяд за учениците І - ІV клас от целодневна организация на учебния ден,  и позиция 2 - закуска за ученици от ПДГ, І-ІV клас. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002099
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Велинград
Прогнозна стойност: 43200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-24 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Вълкова
 • Телефон/и за контакт: 0876791075
Документи
 • Приложение №1- Представяне на участник

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182497
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:20
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Декларация по чл.97, ал.5 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182502
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:27
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Декларация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182507
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:32
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №4 - Декларация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182513
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:37
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №5 - Декларация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182519
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:42
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №6 - Декларация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182521
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:46
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №7 - Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182526
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:49
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №8- Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:12:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182537
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:12:54
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:12:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №9 - Договор-проект

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:13:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182539
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:13:00
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:13:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №10 - Опис на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:13:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182541
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:13:03
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:13:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №11 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:13:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182544
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:13:09
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:13:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Условия за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-15 10:13:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068182552
  Удостоверено време: 15.03.2017 10:13:19
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2017 08:13:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори