Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации на пътуващи в страната и в чужбина за нуждите на НДК- София и Фестивален конгресен център - Варна”

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:21:27Последна промяна: 2018-03-01 19:20:43
ID номер: 9073453 Статус: затворена

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности:

1.1. Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации на пътуващи в страната и  в чужбина за нуждите на НДК- София и Фестивален конгресен център- Варна;

1.2. Предметът на обществената поръчка обхваща предоставянето на следните услуги:

 а. извършване на резервации и осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в  чужбина, по заявка на Възложителя;

б. осигуряване на хотелски резервации в страната и чужбина, по заявка на Възложителя;

в. осигуряване, при поискване от възложителя, на медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за всяка държава застрахователни покрития.

Индивидуален номер на процедурата: 0003428
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55110000; 63515000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи
 • Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:20:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078330887
  Удостоверено време: 01.03.2018 19:20:22
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 17:20:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява зя обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:20:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078330888
  Удостоверено време: 01.03.2018 19:20:26
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 17:20:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за учястие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:20:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078330889
  Удостоверено време: 01.03.2018 19:20:28
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 17:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:20:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078330890
  Удостоверено време: 01.03.2018 19:20:31
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 17:20:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:20:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078330895
  Удостоверено време: 01.03.2018 19:20:34
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 17:20:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 19:20:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078330897
  Удостоверено време: 01.03.2018 19:20:37
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 17:20:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срок

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:55:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078686794
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:55:10
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:55:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 10:55:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078686803
  Удостоверено време: 12.03.2018 10:55:18
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 08:55:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 18:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079769244
  Удостоверено време: 26.03.2018 18:15:27
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 15:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори