Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Комплексна услуга по сметосъбиране и извозване на отпадъци от обектите на НДК“

Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:52
ID номер: 9071729 Статус: възложена

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности:

1. Ежедневно разделно сметосъбиране, товарене, почистване около местата на площадките и извозване на смесени битови и рециклируеми отпадъци със специализирани автомобили; 2. Транспортиране до и разтоварване на производствена база за извършване на дейности по последващо третиране (сортиране, разделяне, почистване, балиране, съхранение, предаване за последващо рециклиране на оползотворимата част и обезвреждане на неоползотворимата част от отпадъците); 3. Провеждане на наблюдение на количеството и състава на отпадъците; 4. Изготвяне на отчетни и аналитични документи; 5. Други дейности, съпътстващи гореизложените.
 

Товарене на отпадъците ще се извършва от специално предвидените площадки за разполагане на контейнери за смет в района на сградите на Възложителя – Главна и Административна на НДК, находящи се в град София, площад „България“ № 1.

Площадките са разположени както следва:

-           Площадка 1 - Главна сграда Площадка на товарна рампа т.нар. „Дебаркадер“;

-           Площадка 2 – Административна сграда при Енергиен център.

Възложителят си запазва правото да променя площадките временно или постоянно при необходимост.

Индивидуален номер на процедурата: 0003240
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90511400
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-02 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166206
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076376567
  Удостоверено време: 20.12.2017 15:45:18
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 13:45:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076376574
  Удостоверено време: 20.12.2017 15:45:21
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 13:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076376575
  Удостоверено време: 20.12.2017 15:45:25
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 13:45:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076376578
  Удостоверено време: 20.12.2017 15:45:28
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 13:45:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 15:45:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076376581
  Удостоверено време: 20.12.2017 15:45:31
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 13:45:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-15 12:17:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076938939
  Удостоверено време: 15.01.2018 12:17:39
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2018 10:17:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-08 11:06:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078519028
  Удостоверено време: 08.03.2018 11:06:24
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2018 09:06:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори