Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Реставрационни дейности по художествени произведения, намиращи се в интериорното пространство на Национален дворец на културата- Конгресен център- София“.

Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:22:01
ID номер: 9071702 Статус: възложена

В обхвата на обществената поръчка е включено изпълнението на реставрационни дейности по художествени произведения описани подробно в Техническата спецификация на настоящата документация, като следва да се включат необходими консервационни - реставрационни намеси: 1. Отстраняване на повърхностни замъсявания по различни методи в зависимост от характера им: обезпрашаване, третиране с разтворители, сапунати и други агенти; 2. Укрепване на нестабилни елементи и технологични слоеве; 3. Почистване и извличане на соли; 4. Третиране срещу биологични вредители; 5. Възстановяване на липсващи елементи и части от технологични слоеве; При изпълнението на поръчката изпълнителят следва да спазва законодателството на Република България, отнасящо се до културните ценности, безопасността на труда и всички останали относими нормативни актове.

Индивидуален номер на процедурата: 0003238
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 9231100
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-29 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166206
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076353541
  Удостоверено време: 19.12.2017 19:21:32
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 17:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:21:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076353542
  Удостоверено време: 19.12.2017 19:21:35
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 17:21:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:21:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076353543
  Удостоверено време: 19.12.2017 19:21:39
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 17:21:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:21:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076353544
  Удостоверено време: 19.12.2017 19:21:42
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 17:21:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проектк договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:21:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076353545
  Удостоверено време: 19.12.2017 19:21:45
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 17:21:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 17:56:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076630884
  Удостоверено време: 02.01.2018 17:56:54
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 15:56:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-11 11:22:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076847558
  Удостоверено време: 11.01.2018 11:22:03
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2018 09:22:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 14:29:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092857367
  Удостоверено време: 23.11.2018 14:29:05
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 12:29:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 14:29:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092857374
  Удостоверено време: 23.11.2018 14:29:09
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 12:29:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 14:29:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092857376
  Удостоверено време: 23.11.2018 14:29:13
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 12:29:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 14:29:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092857380
  Удостоверено време: 23.11.2018 14:29:18
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 12:29:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори