НДК - конгресен център София ЕАД

„Организиране и осигуряване на помощ при настаняване на посетители и обслужване в гардеробни пространства за събития на НДК“.

Дата и час на публикуване: 2017-12-19 19:00:01Последна промяна: 2017-12-19 18:59:31
ID номер: 9071701 Статус: възложена

В обхвата на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности, включващи осигуряване на служители, които да: 

1. Организират и осигуряват помощ при настаняване на посетители; 2. Обслужват гардеробните пространства за събития провеждани от Възложителя в сградата на НДК; 3. Изпълнителят трябва да осигурява за събития организирани в и от НДК само служители, на които са били проведени обучителни курсове по долекарска помощ и реакция в кризисни ситуации; 4. Изпълнителят трябва да предоставя на Възложителя официални документи, които доказват, че на служителите, които ще организират и ще осигуряват помощ при настаняване на посетители и ще обслужват гардеробните пространства за събитията на НД Кса били проведени обучителни курсове по долекарска помощ и реакция в кризисни ситуации

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003237
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79992000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-05 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
 • Телефон/и за контакт: 02/9166206
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 18:29:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076352718
  Удостоверено време: 19.12.2017 18:29:00
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 16:29:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 18:29:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076352720
  Удостоверено време: 19.12.2017 18:29:03
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 16:29:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 18:29:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076352721
  Удостоверено време: 19.12.2017 18:29:06
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 16:29:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 18:29:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076352723
  Удостоверено време: 19.12.2017 18:29:09
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 16:29:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 18:29:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076352725
  Удостоверено време: 19.12.2017 18:29:12
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 16:29:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 18:00:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076630954
  Удостоверено време: 02.01.2018 18:00:39
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 16:00:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване срока за приема на оферти

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 18:07:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076631098
  Удостоверено време: 02.01.2018 18:07:30
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 16:07:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 18:10:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076631145
  Удостоверено време: 02.01.2018 18:10:25
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 16:10:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 14:59:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076973284
  Удостоверено време: 16.01.2018 14:59:35
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 12:59:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнителя, приложения към договора, техническа спецификация.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:49:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092852561
  Удостоверено време: 23.11.2018 12:49:39
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2018 10:49:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори