Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Комплексна услуга по сметосъбиране и извозване на отпадъци от обектите на НДК“

Дата и час на публикуване: 2016-10-19 10:29:35
ID номер: 9057611 Статус: възложена

Комплексна услуга по разделно сметосъбиране, товарене, почистване около местата на площадките и извозване на смесени битови и рециклируеми отпадъци със специализирани автомобили, транспортиране до и разтоварване на произвдоствената база за извършване на дейности по последващо третиране (сортиране, разделяне, почистване, балиране, съхранение, предаване за последващо рециклиране на оползотворимата част и обезвреждане на неползотворимата част от отпадъците), провеждане на наблюдение на количеството и състава на отпадъците, изготвяне на отчетни и аналитични документи.

Индивидуален номер на процедурата: 0001392
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90510000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-26 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-19 10:30:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055041037
  Удостоверено време: 19.10.2016 10:30:02
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2016 07:30:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-19 10:30:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055041062
  Удостоверено време: 19.10.2016 10:30:31
  Удостоверено време по UTC: 19.10.2016 07:30:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 11:36:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056320540
  Удостоверено време: 14.11.2016 11:36:54
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 09:36:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 13:19:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058277606
  Удостоверено време: 28.11.2016 13:19:52
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 11:19:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-28 16:53:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063014322
  Удостоверено време: 28.12.2016 16:53:47
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2016 14:53:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявя за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 17:54:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076630844
  Удостоверено време: 02.01.2018 17:54:39
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 15:54:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори