Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на „НДК – КЦС“ ЕАД“

Дата и час на публикуване: 2016-10-03 14:03:24Последна промяна: 2016-10-12 09:29:11
ID номер: 9057058 Статус: възложена

Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на "НДК - КЦС" ЕАД

Индивидуален номер на процедурата: 0001315
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55110000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-17 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 14:02:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053543089
  Удостоверено време: 03.10.2016 14:02:14
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2016 11:02:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 14:02:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053543098
  Удостоверено време: 03.10.2016 14:02:23
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2016 11:02:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-10-12 09:24:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054756280
  Удостоверено време: 12.10.2016 09:24:33
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2016 06:24:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 12:00:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056323017
  Удостоверено време: 14.11.2016 12:00:09
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 10:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 16:25:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058299660
  Удостоверено време: 28.11.2016 16:25:14
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 14:25:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:34:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060586192
  Удостоверено време: 13.12.2016 15:34:47
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2016 13:34:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори