Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Проектиране и изпълнение на обект „Клуб „СТАРТЕР“ в НДК“

Дата и час на публикуване: 2016-10-03 13:42:09
АОП номер: 02715-2016-0007 Статус: отменена

Проектиране и изпълнение на обект „Клуб „СТАРТЕР“ в НДК с видове и количества дейности, подробно описани в Технически спецификации - част от документацията за участие в процедурата.

Индивидуален номер на процедурата: 0001314
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 500000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
  • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи