Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:41:39Последна промяна: 2018-06-25 12:41:24
АОП номер: 02715-2018-0003 Статус: затворена

Предмет на настощата поръчка е осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, на съоръжения и движимо имущество в тях, както и сигнално охранителна дейност, и охрана на мероприятия в обекти посочени в техническата спецификация, собственост на НДК – София“.

Индивидуален номер на процедурата: 0003865
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 860000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79700000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елиз Рушид
 • Телефон/и за контакт: 02 9166040
Документи
 • Решение за откриване на процедура с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:36:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540516
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:36:56
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:36:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:37:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540541
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:37:12
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:37:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за предварителна информация

  Вид на документа: Обявление за предварителна информация - за публични възложители
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:37:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540593
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:37:49
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:37:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:38:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540668
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:38:33
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:38:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за участие в обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:38:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540698
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:38:48
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:38:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексна оценка в обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“.

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:40:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540885
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:40:22
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:40:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор за участие в обествена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:40:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540905
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:40:37
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:40:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за участие в процедура: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:40:54
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540938
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:40:54
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:40:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци на документи за участие в обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 12:41:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086540979
  Удостоверено време: 25.06.2018 12:41:19
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 09:41:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отлагане на отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-07-06 16:33:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087500689
  Удостоверено време: 06.07.2018 16:33:23
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2018 13:33:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение за стартиране на спряна процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-12-12 10:29:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093412063
  Удостоверено време: 12.12.2018 10:29:50
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2018 08:29:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София".

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-30 15:34:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094882264
  Удостоверено време: 30.01.2019 15:34:03
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2019 13:34:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-30 15:35:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094882360
  Удостоверено време: 30.01.2019 15:35:24
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2019 13:35:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участници по процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София“.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-01-30 15:41:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094882834
  Удостоверено време: 30.01.2019 15:41:16
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2019 13:41:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за процедура по обажалване

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-02-19 15:42:08
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095540265
  Удостоверено време: 19.02.2019 15:42:08
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2019 13:42:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори