Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

"Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен ценър и избор на координатор на балансираща група”.

Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:58:03Последна промяна: 2018-01-08 11:57:56
АОП номер: 02715-2018-0001 Статус: отворена

Обект на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените пръчки е доставка на ктивна електрическа енергия, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни действия по предоставяне на услугата, за нуждите на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД и збор на координатор на балансираща група за нуждите на НДК по две обособени позиции"

Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на балансираща група";

Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна - Фестивален и конгресеб център и избор на балансираща група"

Индивидуален номер на процедурата: 0003256
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 2400000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-08 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: ЕЛИЗ РУШИД
 • Телефон/и за контакт: 029166040
Документи
 • Решение за откриване на процедура с предмет: Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761625
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:36
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761630
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:39
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура с предмет: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761632
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:43
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761637
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:45
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761641
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:48
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:51
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761642
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:51
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761645
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:53
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за подготовка на оферта в процедура с предмет: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761646
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:56
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори