Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Предоставяне на кетъринг услуги при организиране и провежадане на събития от „Национален дворец на културата – Конгресен Център София” ЕАД

Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:37:32Последна промяна: 2017-12-05 18:37:19
АОП номер: 02715-2017-0002 Статус: възложена

Предоставяне на кетъринг услуги при организиране и провеждане на събития от "Национален дворец на културата- Конгресен център - София" ЕАД.

І. САНДВИЧИ – с бяла франзела, пълнозърнеста багета или чабата с маслини ;ІІ. ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ;ІII. ДРЕБНИ СЛАДКИ;IV. СОЛЕНКИ;V. ПЕЧЕНИ СОЛЕНИ ЯДКИ;VІ. ПЕТИФУРИ;VII. МИНИ ПАЙОВЕ, МЪФИНИ И КЕЙК;VІIІ. СОЛЕНИ ХАПКИ / МИНИАТЮРИ;IX. ГУРМЕ ХАПКИ;X. СОЛЕНИ ЕКЛЕРЧЕТА ПЪЛНЕНИ;ХI. СОЛЕНИ КОШНИЧКИ / ВОЛОВАНИ;ХIІ. СЛАДКИ КОШНИЧКИ/ХАПКИ;ХІIІ. ПРОФИТЕРОЛИ С КРЕМ/КРЕМ КАРАМЕЛ;ХІV. ТОРТИ;ХV. МИНИ ПАЙОВЕ;ХVI. ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ ЗА ФРЕШ;ХVІI. РЕГИОНАЛНИ ПЛОДОВЕ;ХVІIІ. ЕКЗОТИЧНИ ПЛОДОВЕ;ХIX. ПОДСЛАДИТЕЛИ;ХХ. ОСНОВНИ ЯСТИЯ;XXI. СВЕЖИ ЗЕЛЕНЧУЦИ;XXII. МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ;XXIII.ШОКОЛАДОВИ И ПАКЕТИРАНИ ИЗДЕЛИЯ;ХХIV. ПОДПРАВКИ;ХXV.   СОСОВЕ ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ;XXVI   КОКТЕЙЛНИ КОНСУМАТИВИ;XXVI ОБОРУДВАНЕ И УСЛУГИ ПОД НАЕМ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ;

Индивидуален номер на процедурата: 0003188
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1580000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-28 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елиз Рушид
 • Телефон/и за контакт: 02/9166206
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:36:37
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076016746
  Удостоверено време: 05.12.2017 18:36:37
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 16:36:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:36:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076016749
  Удостоверено време: 05.12.2017 18:36:40
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 16:36:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация на обществена поръчка за кетъринг услуги за събитията на "Национален дворец на културата- Конгресен център- София" ЕАД

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:36:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076016750
  Удостоверено време: 05.12.2017 18:36:43
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 16:36:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация на кетъринг услуги на НДК

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:36:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076016751
  Удостоверено време: 05.12.2017 18:36:46
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 16:36:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект договор за кетъринг услуги на НДК

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:36:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076016753
  Удостоверено време: 05.12.2017 18:36:49
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 16:36:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на кетъринг услуги на НДК

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-05 18:36:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076016754
  Удостоверено време: 05.12.2017 18:36:53
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2017 16:36:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения на постъпили запитвания

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 18:11:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076325170
  Удостоверено време: 18.12.2017 18:11:23
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 16:11:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисия назначена със заповед на Изпълнителния директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: „Предоставяне на кетъринг услуги при организиране и провеждане на събития в „Национален дворец на културата- Конгресен център София” ЕАД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-18 10:23:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077022370
  Удостоверено време: 18.01.2018 10:23:11
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2018 08:23:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 по чл. 181 ал. 4 от Закона за обществените поръчки от заседание на комисията, назначена със Заповед № IV-00097/29.12.2017 г. на Изпълнителния директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: „Предоставяне на кетъринг услуги при организиране и провеждане на събития в „Национален дворец на културата- Конгресен център София” ЕАД

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 17:37:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077291784
  Удостоверено време: 26.01.2018 17:37:01
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 15:37:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 17:37:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077291785
  Удостоверено време: 26.01.2018 17:37:04
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 15:37:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 14:53:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077574703
  Удостоверено време: 05.02.2018 14:53:21
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 12:53:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден Доклад от работата на комисия назначена със заповед № IV - 00097/29.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 14:53:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077574712
  Удостоверено време: 05.02.2018 14:53:25
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 12:53:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 00020/02.022.2018 г. за избор на изпълнител в процедура с предмет: „Предоставяне на кетъринг услуги при организиране и провеждане на събития в „Национален дворец на културата- Конгресен център София” ЕАД.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 14:55:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077574808
  Удостоверено време: 05.02.2018 14:55:21
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 12:55:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-22 14:09:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083889107
  Удостоверено време: 22.05.2018 14:09:56
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2018 11:09:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-22 14:10:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083889131
  Удостоверено време: 22.05.2018 14:10:11
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2018 11:10:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори