Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

"Изработване и доставка на печатни материали за нуждите на събитията, продуцирани от НДК"

Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:40:22
АОП номер: 02715-2016-0006 Статус: възложена

"Изработване и доставка на печатни материали за нуждите на събитията, продуцирани от НДК" включва: Плакат с размери 70х100 см - 100 000 броя; Плакат с размери 50х70 см - 5 000 броя; Плакат с размери 50х70 см - 1 000 броя; Плакат с размери 70х100 см - 1 000 броя; Листовка - формат А5 - 50 000 броя; Рекламни картички - формат А6 - 50 000 броя; Дипляна с размери 48х21 см - 10 000 броя; Дипляна - размер А4 - 40 000 броя; Програма - размер А5 - 20 000 броя; Каталог - 1 500 броя; Брошура-каталог - 20 000 броя; Дипляна тип Вложка с програма - 80 000 броя; Покани с размер 20х20 см - 7 000 броя.

Индивидуален номер на процедурата: 0001205
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 193050.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22462000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:42:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051205404
  Удостоверено време: 02.09.2016 16:42:26
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2016 13:42:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:44:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051205989
  Удостоверено време: 02.09.2016 16:44:06
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2016 13:44:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-03 10:44:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051259679
  Удостоверено време: 03.09.2016 10:44:41
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2016 07:44:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 10:38:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055074393
  Удостоверено време: 20.10.2016 10:38:21
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2016 07:38:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:48:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055536770
  Удостоверено време: 04.11.2016 15:48:53
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2016 13:48:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-11 13:59:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055989594
  Удостоверено време: 11.11.2016 13:59:39
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2016 11:59:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-11 14:00:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055989670
  Удостоверено време: 11.11.2016 14:00:22
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2016 12:00:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателен доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-11 14:01:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055989778
  Удостоверено време: 11.11.2016 14:01:18
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2016 12:01:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-11 14:02:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055989877
  Удостоверено време: 11.11.2016 14:02:15
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2016 12:02:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-30 16:21:15