Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

"Изработване и доставка на печатни материали за нуждите на събитията, продуцирани от НДК"

Дата и час на публикуване: 2016-09-02 16:40:22
АОП номер: 02715-2016-0006 Статус: възложена

"Изработване и доставка на печатни материали за нуждите на събитията, продуцирани от НДК" включва: Плакат с размери 70х100 см - 100 000 броя; Плакат с размери 50х70 см - 5 000 броя; Плакат с размери 50х70 см - 1 000 броя; Плакат с размери 70х100 см - 1 000 броя; Листовка - формат А5 - 50 000 броя; Рекламни картички - формат А6 - 50 000 броя; Дипляна с размери 48х21 см - 10 000 броя; Дипляна - размер А4 - 40 000 броя; Програма - размер А5 - 20 000 броя; Каталог - 1 500 броя; Брошура-каталог - 20 000 броя; Дипляна тип Вложка с програма - 80 000 броя; Покани с размер 20х20 см - 7 000 броя.

Индивидуален номер на процедурата: 0001205
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 193050.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22462000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: -
  • Телефон/и за контакт: -
Документи