Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Дата и час на публикуване: 2016-07-25 18:13:23Последна промяна: 2016-07-25 18:05:54
АОП номер: 02715-2016-0004 Статус: възложена

І. ПРОЕКТИРАНЕ: 1. Изработване на инвестиционен проект на обект „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” във фаза работен проект, с подробни детайлни решения и екзекутивни чертежи, включващ проектните части, посочени в Техническите спецификации – част от документацията за участие. 2. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството. ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ на СМР на обект „Преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“, включващо прогнозни видове и количества работи, посочени в Техническите спецификации – част от документацията за участие, със следните обобщени данни: Гранитогрес висок клас, размер минимум 60/60/0,8, – лесен за почистване и с антислип покритие или еквивалент 11 399,18 м2, Мокет на плочи висок клас, с висока степен на износоустойчивост - клас 31+ или еквивалент, за конферентни зали и общи части – категория 1 или еквивалент 9 576,88 м2, Мокет на плочи (тип висок клас или еквивален с висока степен на износоустойчивост - клас 33+) – за луксозни зони – категория 2 или еквивалент 2 565 м2, Двоен под или еквивалент 1 777 м2, Гранитогрес (тип висок клас на износоустойчивост, размер минимум 30/30/0,7 или еквивалент) – лесен за почистване и с антислип покритие или еквивалент 3 106,50 м2, Обновяване на настилката на терасата пред вход А6 с качествена настилка, издържаща натоварване от бронирани лимузини и камиони (до 5 тона общо): демонтаж на плочи, демонтаж стара хидроизолация, извозване, замазка, нова хидроизолация, защита, пясъчна подложка и бохатон павета, с дебелина 8 см. 2 100 м2, Изтривалка във входно фоайе13 м2, Триъгълни пана ремонт и рехабилитация, демонтаж, почистване, боядисване и монтаж 18 000 бр, Гипсокартонени тавани (пожароустойчиви) 6 057,27 м2, Растерни тавани (с размер мин 60/60) - минералфазерни с клас на водоустойчивост и пожароустойчивост 10 732,10 м2
Тавани с шпакловка и латекс на водна основа 299,60 м2, Мраморни/гранитни настилки (шлайфане, фугиране, полиране и повърхностна запечатка), включително ремонт на компрометирани участъци 8 065 м2, Стени от варовик (шлайфане, фугиране, полиране и повърхностна запечатка), включително ремонт на компрометирани участъци 3 668,50 м2
Ремонт на метален решетъчен таван 2 259,40 м2, Почистване и ремонт на гипсови пана и елементи 2 046 м2, Рехабилитация на таван главно фоайе - метална обшивка 154 м2, Рехабилитация козирка - метална обшивка 115 м2, Рехабилитация входно фоайе - метална обшивка 78 м2, Подмяна на ламперия (пожароустойчива) 3 900 м2, Шумопоглъщащи елементи 1 122 м2, Стени с шпакловка и латекс на водна основа 11 198 м2, Изолация с минерална вата с дебелина мин. 10 см (пожароустойчива) 220 м2, Подвижни преградни стени 517 м2, Вътрешни пилони за знамена, 2 комплекта по 32 бр. - 2,4 метра височина 64 бр., Външни пилони за знамена, 1 комплект по 32 бр. - 8 метра височина 32 бр., Подмяна втори ред врати на главния вход с автоматични такива 7 бр., Плътни стени, с включено финишно покритие (пожароустойчиви) 459,89 м2, Стъклени преградни стени (димоуплътнени) 655,32 м2, Подови настилки - гранитогрес/теракота или еквивалент 609 м2, Стени - фаянс или еквивалент 3 718 м2, Таван - растер или гипсокартон (водоустойчив) или еквивалент 609 м2
Пълно санитарно обзавеждане (висок клас умивалници, писоари, тоалетни чинии - моноблок или със структура за вграждане, сешоари, държачи за тоалетна хартия, четка за WC, огледала и др.), Почистване и импрегниране на каменни облицовки - гладки стени (шлайфане, фугиране и повъхностна запечатка) 1 035 м2 и други. ІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР НА СТОЙНОСТ ДО 10% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА СМР ПО РАЗДЕЛ II.

Индивидуален номер на процедурата: 0001057
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 13999000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
 • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 17:44:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049849686
  Удостоверено време: 25.07.2016 17:44:12
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2016 14:44:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 17:45:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049849703
  Удостоверено време: 25.07.2016 17:45:06
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2016 14:45:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-25 17:49:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049849820
  Удостоверено време: 25.07.2016 17:49:40
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2016 14:49:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-03 16:46:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050119491
  Удостоверено време: 03.08.2016 16:46:22
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2016 13:46:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 12:56:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050176814
  Удостоверено време: 05.08.2016 12:56:40
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 09:56:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 13:09:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050285845
  Удостоверено време: 09.08.2016 13:09:59
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2016 10:09:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 4

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 16:47:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050328258
  Удостоверено време: 10.08.2016 16:47:20
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2016 13:47:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 5

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 18:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050396814
  Удостоверено време: 12.08.2016 18:04:06
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 15:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 6

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 16:05:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050467091
  Удостоверено време: 15.08.2016 16:05:05
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 13:05:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 7

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 11:39:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050589237
  Удостоверено време: 19.08.2016 11:39:54
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 08:39:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 8

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 14:41:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050595300
  Удостоверено време: 19.08.2016 14:41:28
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 11:41:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 9

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 14:41:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050595309
  Удостоверено време: 19.08.2016 14:41:39
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 11:41:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 10

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 14:41:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050595312
  Удостоверено време: 19.08.2016 14:41:45
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 11:41:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 11

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 14:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050595319
  Удостоверено време: 19.08.2016 14:41:54
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 11:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 12

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:16:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050596544
  Удостоверено време: 19.08.2016 15:16:44
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 12:16:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 13

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 15:41:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050597431
  Удостоверено време: 19.08.2016 15:41:50
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 12:41:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 14

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 16:53:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050600278
  Удостоверено време: 19.08.2016 16:53:44
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 13:53:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 15

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 17:25:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050601179
  Удостоверено време: 19.08.2016 17:25:03
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 14:25:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-08 15:58:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051563265
  Удостоверено време: 08.09.2016 15:58:28
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2016 12:58:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-10-04 15:43:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053681618
  Удостоверено време: 04.10.2016 15:43:59
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2016 12:43:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-07 17:06:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054250727
  Удостоверено време: 07.10.2016 17:06:27
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2016 14:06:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-07 17:06:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054250749
  Удостоверено време: 07.10.2016 17:06:48
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2016 14:06:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателен доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-07 17:06:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054250753
  Удостоверено време: 07.10.2016 17:06:54
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2016 14:06:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-07 17:06:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054250769
  Удостоверено време: 07.10.2016 17:06:59
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2016 14:06:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 10:47:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055598923
  Удостоверено време: 07.11.2016 10:47:31
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 08:47:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище на АОП по чл. 235 ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 16:51:45
 • Обявление за допълниетлно възлагане

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:57:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074466632
  Удостоверено време: 02.10.2017 16:57:21
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 13:57:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение за възлагане

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:57:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074466635
  Удостоверено време: 02.10.2017 16:57:25
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 13:57:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори