Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”

Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:38:06
Документи
 • Покана за участие в пазарни консултации за представяне на предложения за технически изисквания, определяне на ценови стойности за осъществяване на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:40:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077439352
  Удостоверено време: 31.01.2018 16:40:00
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 14:40:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ФОРМУЛЯР ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:40:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077439356
  Удостоверено време: 31.01.2018 16:40:04
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 14:40:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:40:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077439361
  Удостоверено време: 31.01.2018 16:40:08
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 14:40:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:40:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077439364
  Удостоверено време: 31.01.2018 16:40:11
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 14:40:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Условия за участие

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 10:19:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077559244
  Удостоверено време: 05.02.2018 10:19:11
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 08:19:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3- Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 10:19:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077559247
  Удостоверено време: 05.02.2018 10:19:14
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 08:19:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - техническа спецификация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 10:19:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077559253
  Удостоверено време: 05.02.2018 10:19:17
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 08:19:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Във връзка с постъпило запитване свързано с пазарни консултации по реда и при условията на чл. 44 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), имащи за цел определяне на пазарната стойност на дейностите, планирани за изпълнение в предстояща за обявяване от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018”, бих искала да Ви уведомя, че е допусната техническа грешка и Моля да се зачита: „Условия за провеждане на пазарни консултации“ и по-конкретно, в т. 4.2. „Срок за провеждане на пазарните консултации“, е посочено следното: „Възложителят определя срок за провеждане на настоящите пазарни консултации от 10 (десет) календарни дни, считано от публикуването на документите в профила на купувача “.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-06 14:29:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077609728
  Удостоверено време: 06.02.2018 14:29:28
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2018 12:29:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 15:50:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078714673
  Удостоверено време: 12.03.2018 15:50:54
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 13:50:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори