Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МОДУЛНИ КОНСТРУКЦИИ ТИП ОКТАНОРМ“

Дата и час на публикуване: 2016-03-09 11:41:27Последна промяна: 2016-03-09 11:41:13
ID номер: 9051081 Статус: възложена

Монтаж и демонтаж на модулни конструкции тип ОКТАНОРМ по следните позиции: Обособена позиция 1: Монтаж и демонтаж на щандове и павилиони за търговски и специализирани изложения, Обособена позиция 2: Монтаж и демонтаж на конструкции за художествени изложби, Обособена позиция 3: Монтаж и демонтаж на преградни стени и стени за окачване на транспаранти, декори и др., свързани с художественото оформление на сцени, както и на указателни (информационни) табла. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в документа Техническа спецификация. Всеки участник трябва да подаде оферта и за трите обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0000563
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45210000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-21 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 11:42:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045074008
  Удостоверено време: 09.03.2016 11:42:11
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2016 09:42:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 11:42:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045074009
  Удостоверено време: 09.03.2016 11:42:15
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2016 09:42:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-28 13:09:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045669191
  Удостоверено време: 28.03.2016 13:09:48
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2016 10:09:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 12:59:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045703928
  Удостоверено време: 29.03.2016 12:59:25
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2016 09:59:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 11:09:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046733064
  Удостоверено време: 03.05.2016 11:09:02
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 08:09:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047941976
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:01:41
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 14:04:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050355140
  Удостоверено време: 11.08.2016 14:04:23
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 11:04:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:42:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050774832
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:42:13
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:42:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 18:32:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057291056
  Удостоверено време: 21.11.2016 18:32:39
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 16:32:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 16:39:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061557733
  Удостоверено време: 19.12.2016 16:39:39
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 14:39:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори