Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„ЕФЕКТНО ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА НДК – ЕТАП 1”

Дата и час на публикуване: 2015-08-11 16:38:01Последна промяна: 2015-08-11 16:37:40
ID номер: 9044747 Статус: възложена

Изпълнение на ефектно фасадно осветление на основната сграда на НДК - Етап 1 по проект "Красива България" съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0000262
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 179955.83 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000; 31527260
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 16:36:57
 • Документация за участие в поръчката

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 16:37:36
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 15:52:48
 • Отговор на запитване № 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 16:48:07
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 16:03:31
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 15:11:22
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 11:34:11