Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НДК

Дата и час на публикуване: 2015-08-07 13:46:42
ID номер: 9044637 Статус: възложена

Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на НДК по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество на НДК";

Обособена позиция № 2: "Обща гражданска отговорност и отговорности, свързани с дейността на НДК";

Обособена позиция № 3: "Групова застраховка „Трудова злополука“ съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ на работниците и служителите на НДК

Индивидуален номер на процедурата: 0000252
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 32000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-07 13:47:57
 • Документация за участие в поръчката

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-07 13:48:58
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 09:20:04
 • Приложение № 1 - технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 09:20:08
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 09:20:11
 • Отговор на запитване № 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-13 17:16:18
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 11:09:46
 • Договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 14:20:38
 • Договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 14:22:27
 • Договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 16:54:39
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-12 15:09:06
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 17:31:07
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 17:32:15
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 13:18:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045981483
  Удостоверено време: 07.04.2016 13:18:59
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2016 10:18:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 13:19:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045981502
  Удостоверено време: 07.04.2016 13:19:43
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2016 10:19:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:25:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049399959
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:25:53
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:25:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори