Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“

Дата и час на публикуване: 2016-04-04 14:32:33Последна промяна: 2016-04-15 17:01:49
АОП номер: 02715-2016-0002 Статус: възложена

І. Ефектно осветление – Зала 3; ІІ. Мобилна система за ефектно осветление; ІІІ. Преводаческа система; ІV. Мониторна система за наблюдение на презентациите от преводачите с управляема камера от дискусионните устройства; V. Цифрова дискусионна система; VІ. Озвучителна система; VІІ. Таванно озвучаване Зала 3 и фоайета; VІІІ. Компютри, монтаж и настройка - озвучителни системи; ІХ. Инфрасктруктура – Зали 69; Х. Преносима система; ХІ. Модул за аудио запис на езиците; ХІІ. Записващо устройство във формат МР3 и WAV; ХІІІ. Мобилни преводачески кабини (тройни); ХІV. Мониторна система за наблюдение на презентациите от преводачите; ХV. Цифрова дискусионна система; ХVІ. Звукосмесителен пулт; ХVІІ. Интерком; ХVІІІ. ТВ и АВ системи; ХІХ. Презентационно оборудване.

Индивидуален номер на процедурата: 0000619
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 3600000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32321300 (FG24)
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
 • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 14:33:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045883342
  Удостоверено време: 04.04.2016 14:33:03
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 11:33:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 14:33:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045883369
  Удостоверено време: 04.04.2016 14:33:21
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 11:33:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 14:33:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045883378
  Удостоверено време: 04.04.2016 14:33:38
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 11:33:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 17:06:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046245952
  Удостоверено време: 15.04.2016 17:06:41
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2016 14:06:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указание за подготовка на офертата

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 17:06:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046245957
  Удостоверено време: 15.04.2016 17:06:55
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2016 14:06:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 17:07:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046245959
  Удостоверено време: 15.04.2016 17:07:01
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2016 14:07:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 16:30:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047307631
  Удостоверено време: 20.05.2016 16:30:47
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 13:30:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Архитектурна подложка на Зала 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 16:32:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047307713
  Удостоверено време: 20.05.2016 16:32:05
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 13:32:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Архитектурни чертежи и схеми – 3 броя

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 16:34:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047307831
  Удостоверено време: 20.05.2016 16:34:16
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 13:34:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-14 11:18:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048189291
  Удостоверено време: 14.06.2016 11:18:31
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2016 08:18:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-14 11:19:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048189364
  Удостоверено време: 14.06.2016 11:19:36
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2016 08:19:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 10:44:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048586246
  Удостоверено време: 22.06.2016 10:44:27
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2016 07:44:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 10:45:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048586315
  Удостоверено време: 22.06.2016 10:45:41
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2016 07:45:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 10:47:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048586425
  Удостоверено време: 22.06.2016 10:47:37
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2016 07:47:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-03 11:54:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050108568
  Удостоверено време: 03.08.2016 11:54:36
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2016 08:54:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-03 11:56:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050108633
  Удостоверено време: 03.08.2016 11:56:09
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2016 08:56:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-03 11:57:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050108680
  Удостоверено време: 03.08.2016 11:57:25
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2016 08:57:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 11:04:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050776052
  Удостоверено време: 25.08.2016 11:04:52
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 08:04:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 11:06:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050776114
  Удостоверено време: 25.08.2016 11:06:17
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 08:06:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Авансово плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 13:03:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051483055
  Удостоверено време: 07.09.2016 13:03:06
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 10:03:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 17:19:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056891472
  Удостоверено време: 18.11.2016 17:19:36
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2016 15:19:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище на АОП по чл. 235 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 15:14:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070575268
  Удостоверено време: 26.05.2017 15:14:25
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 12:14:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор №Т-00603/28.07.2016г.с предмет доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 14:25:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074971128
  Удостоверено време: 23.10.2017 14:25:11
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 11:25:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка с пердмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 14:25:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074971133
  Удостоверено време: 23.10.2017 14:25:16
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 11:25:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори