Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИТЕ НА НДК – СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПЛОЩИ”

Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:35:57
АОП номер: 02715-2015-0011 Статус: възложена

Комплексно почистване на сградите на НДК – София и прилежащите им площи. Почистването се извършва с технически средства и хигиенни материали, осигурени от Изпълнителя съгласно изискванията на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0000320
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1800000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90911200
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-28 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:37:56
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:39:50
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:41:10
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 16:57:39
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 14:20:41
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 11:49:31
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 11:49:36
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 11:49:40
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 10:30:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044568034
  Удостоверено време: 16.02.2016 10:30:27
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 08:30:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 10:36:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044876036
  Удостоверено време: 29.02.2016 10:36:09
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 08:36:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 13:15:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045981368
  Удостоверено време: 07.04.2016 13:15:30
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2016 10:15:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 11:10:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046733122
  Удостоверено време: 03.05.2016 11:10:35
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 08:10:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:10:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942422
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:10:52
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:10:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 14:05:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050355176
  Удостоверено време: 11.08.2016 14:05:45
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 11:05:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:38:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050774684
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:38:31
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:38:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 13:09:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051483414
  Удостоверено време: 07.09.2016 13:09:32
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 10:09:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:13:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061539049
  Удостоверено време: 19.12.2016 14:13:39
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 12:13:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори