Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЪБИТИЯТА, ПРОДУЦИРАНИ ОТ НДК“

Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:05:17Последна промяна: 2015-09-18 10:16:50
АОП номер: 02715-2015-0010 Статус: възложена

„Изработване и доставка на печатни рекламни материали за нуждите на събитията, продуцирани от НДК“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Изработване и доставка на печатни материали"
Обособена позиция № 2: "Изработване и доставка на рекламни материали"

Индивидуален номер на процедурата: 0000281
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 241000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22462000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ия Петкова-Гурбалова
 • Телефон/и за контакт: 0882 865696
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:07:42
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:10:52
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-31 15:11:48
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 15:36:30
 • Указание за подготовка на офертата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 15:36:34
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 10:58:31
 • Отговор на запитване № 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 17:46:26
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-08 10:10:27
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-19 11:08:34
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-23 12:12:33
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-23 12:13:20
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-23 12:14:57
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-11-05 15:08:52
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-11-05 15:09:24
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:53:17
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:53:23
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 11:56:01
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 12:04:33
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-11-24 12:04:38
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 13:07:57
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 13:08:03
 • Договор за подизпълнение

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 13:14:34
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 17:33:39
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 18:49:08
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 16:15:34
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 16:16:56
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 11:46:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043657001
  Удостоверено време: 18.01.2016 11:46:52
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2016 09:46:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 13:13:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044449432
  Удостоверено време: 11.02.2016 13:13:04
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 11:13:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044463701
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:28:32
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 13:26:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045049185
  Удостоверено време: 08.03.2016 13:26:30
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2016 11:26:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 11:06:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046732988
  Удостоверено време: 03.05.2016 11:06:45
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 08:06:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 13:27:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047141144
  Удостоверено време: 16.05.2016 13:27:13
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 10:27:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942312
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:08:32
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 12:59:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050780744
  Удостоверено време: 25.08.2016 12:59:33
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 09:59:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 17:04:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056889963
  Удостоверено време: 18.11.2016 17:04:45
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2016 15:04:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори