Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА СГРАДИ, ПЛОЩИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, СОБСТВЕНОСТ НА НДК – СОФИЯ“

Дата и час на публикуване: 2015-07-15 15:37:39
АОП номер: 02715-2015-0008 Статус: възложена

Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видеонаблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на НДК – София.

Индивидуален номер на процедурата: 0000207
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1080000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: .
 • Телефон/и за контакт: .
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 15:42:10
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 15:42:16
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 15:42:19
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-29 18:21:55
 • Указание за подготовка на офертата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-29 18:23:12
 • Списък на документите

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-29 18:24:19
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-29 18:25:50
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-07 15:02:03
 • Отговор на запитване № 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 15:58:15
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 09:30:06
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 14:43:51
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 15:25:17
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 15:25:22
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 15:25:27
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 13:41:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044488310
  Удостоверено време: 12.02.2016 13:41:04
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 11:41:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Възстановяване на внесена гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:58:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044567058
  Удостоверено време: 16.02.2016 09:58:15
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 07:58:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 13:08:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045981132
  Удостоверено време: 07.04.2016 13:08:18
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2016 10:08:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 13:19:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047140842
  Удостоверено време: 16.05.2016 13:19:38
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 10:19:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-03 11:10:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047753868
  Удостоверено време: 03.06.2016 11:10:33
  Удостоверено време по UTC: 03.06.2016 08:10:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:02:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942058
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:02:59
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:02:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:22:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049399824
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:22:59
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:22:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 12:05:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050351195
  Удостоверено време: 11.08.2016 12:05:19
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 09:05:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 12:05:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050351197
  Удостоверено време: 11.08.2016 12:05:25
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 09:05:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:58:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050775677
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:58:43
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:58:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:24:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061540356
  Удостоверено време: 19.12.2016 14:24:12
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 12:24:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-05 12:06:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070876578
  Удостоверено време: 05.06.2017 12:06:30
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2017 09:06:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към Договор Т-00095/01.02.2016 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:05:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077575434
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:05:38
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:05:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:09:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077575645
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:09:26
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:09:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор Т-00095/01.02.2016 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:10:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077575719
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:10:41
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:10:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори