Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И КООРДИНАЦИЯ НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НДК“

Дата и час на публикуване: 2015-07-15 14:27:29
АОП номер: 02715-2015-0007 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е сключване на договор за покупкa на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, и доставката й до 4 броя собствени възлови станции 10/0,4 kV ТП-1 дисп. № 41-204, ТП-2 дисп. № 41-208, ТП-3 дисп. № 41-211 и ТП-4 дисп. № 41-213, разположени на територията на „НДК – Конгресен център София” ЕАД гр. София, пл. „България” №1 и присъединени с 4 (четири) кабела към електроразпределителна мрежа средно напрежение 10kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Измерването на консумираната електрическа енергия се извършва на средно напрежение в 4 (четири) точки – ИТН 3000440066, ИТН 3000440067, ИТН 3000440068 и ИТН 3000440069. Общата предоставена мощност е 11200 kW. Категорията по осигуреност на електроснабдяването на четирите станции е Първа. Изпълнителят извършва доставката на електрическа енергия, като трябва да е и координатор на балансираща група на средно напрежение. Възложителят не заплаща такса за участие в балансиращата група.

Индивидуален номер на процедурата: 0000205
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 6000000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: -
 • Телефон/и за контакт: -
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 14:31:54
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 14:31:58
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 14:32:01
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 17:35:06
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-07 15:11:48
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-12 15:54:40
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-20 09:29:57
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-20 09:30:03
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-20 09:30:08
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-20 09:30:12
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 13:44:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044488393
  Удостоверено време: 12.02.2016 13:44:12
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 11:44:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:46:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050774995
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:46:47
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:46:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:31:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061541203
  Удостоверено време: 19.12.2016 14:31:06
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 12:31:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 11:48:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070762510
  Удостоверено време: 01.06.2017 11:48:02
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 08:48:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори