Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Проектиране и изпълнение на обект „Преустройство на Зала 2 на НДК в Театър „Азарян"

Дата и час на публикуване: 2015-06-22 15:15:30Последна промяна: 2015-06-22 15:14:45
АОП номер: 02715-2015-0004 Статус: възложена

Поръчката включва:
І. Изработване на инвестиционен проект на обект „Преустройство на Зала 2 на НДК в Театър „Азарян“ във фаза технически проект съгласно предоставен от възложителя концептуален модел, включващ следните проектни части:
1. Архитектурна;
2. Интериор и обзавеждане;
3. Водоснабдяване и канализация;
4. Електрическа;
5. План по безопасност и здраве.
ІІ. Изпълнение на СМР на обект „Преустройство на Зала 2 на НДК в Театър „Азарян“, включващо прогнозни видове и количества работи, посочени в Техническа спецификация - част от документацията за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0000148
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71200000, 45212322
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Александър Бабинов
 • Телефон/и за контакт: 0889655225
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 15:14:27
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 15:15:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 15:15:04
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-07-03 16:46:24
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 09:29:35
 • Отговор на запитване №3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 14:06:39
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 16:14:47
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 17:23:16
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 17:32:47
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 17:36:12
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 17:38:31
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 13:42:38
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 13:43:24
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-29 12:25:07
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 15:27:24
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-05 15:19:34
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 16:19:33
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 14:01:17
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 14:37:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044458127
  Удостоверено време: 11.02.2016 14:37:40
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 12:37:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 13:29:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045049253
  Удостоверено време: 08.03.2016 13:29:53
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2016 11:29:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 11:52:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046734683
  Удостоверено време: 03.05.2016 11:52:29
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2016 08:52:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:06:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942234
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:06:42
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:06:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 18:21:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057289985
  Удостоверено време: 21.11.2016 18:21:15
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 16:21:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 18:12:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067445469
  Удостоверено време: 23.02.2017 18:12:50
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 16:12:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение за изменение на договор

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:08:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496160
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:08:28
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:08:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 15:25:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070575993
  Удостоверено време: 26.05.2017 15:25:50
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 12:25:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 17:03:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070581511
  Удостоверено време: 26.05.2017 17:03:36
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 14:03:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори