Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ ВЪРХУ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРОДУЦИРАНИТЕ ОТ НДК СЪБИТИЯ

Дата и час на публикуване: 2015-02-26 10:00:00Последна промяна: 2015-05-26 13:35:02
АОП номер: 02715-2015-0003 Статус: възложена

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ ВЪРХУ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРОДУЦИРАНИТЕ ОТ НДК СЪБИТИЯ“

Индивидуален номер на процедурата: 0000094
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79341100, 79341400
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 10:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 10:00:00
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-16 10:00:00
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-23 10:00:00
 • Отговор на запитване №3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 16:35:02
 • Съобщение за отваряне цени

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-06-30 09:11:51
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 16:13:34
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 16:13:39
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 16:13:44
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 11:22:01
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 11:22:06
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 11:22:10
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 11:22:15
 • Освобождаване на гаранция за участие

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 11:22:20
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-03 16:21:06
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 14:32:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044457644
  Удостоверено време: 11.02.2016 14:32:53
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 12:32:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 13:28:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045049224
  Удостоверено време: 08.03.2016 13:28:16
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2016 11:28:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:09:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942374
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:09:49
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:09:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:56:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050775502
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:56:16
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:56:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:43:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061542735
  Удостоверено време: 19.12.2016 14:43:25
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 12:43:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-05 11:58:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070876106
  Удостоверено време: 05.06.2017 11:58:34
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2017 08:58:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори