Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на НДК, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00Последна промяна: 2015-05-26 11:34:07
АОП номер: 02715-2014-0001 Статус: възложена

Процедура за договаряне без обявление с предмет „Юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на НДК, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000090
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Пълно описание на предмета на поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Покана за участие

  Вид на документа: Покана до кандидат при ограничена процедура
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Указания за подготовка на оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Декларации за участие

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 10:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 14:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-09 10:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 10:00:00
 • Плащане, м. Януари, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 15:18:45
 • Плащане, м. Февруари, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 15:18:50
 • Плащане, м. Март, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 15:18:55
 • Плащане, м. Април, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 17:00:14
 • Плащане, м. Май, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-19 10:45:17
 • Плащане, м. Юни, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 15:47:39
 • Плащане, м. Юли, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 15:50:06
 • Плащане, м. Август, 2015 г. и м. Септември, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-12 15:12:20
 • Плащане, м. Октомври, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-18 09:13:19
 • Плащане, м. Ноември, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 11:11:05
 • Плащане, м. Декември, 2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 14:30:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044457339
  Удостоверено време: 11.02.2016 14:30:00
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 12:30:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Януари, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 13:31:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045049306
  Удостоверено време: 08.03.2016 13:31:15
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2016 11:31:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Февруари, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 13:05:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045981048
  Удостоверено време: 07.04.2016 13:05:36
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2016 10:05:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Март, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 13:29:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047141295
  Удостоверено време: 16.05.2016 13:29:43
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 10:29:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Април, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:12:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942467
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:12:01
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:12:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Май, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:29:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049400156
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:29:31
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:29:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Юни, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 14:07:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050355229
  Удостоверено време: 11.08.2016 14:07:29
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2016 11:07:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане, м. Юли, 2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 13:07:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051483315
  Удостоверено време: 07.09.2016 13:07:36
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 10:07:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 16:15:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061554582
  Удостоверено време: 19.12.2016 16:15:52
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2016 14:15:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по ддоговор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 11:50:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070762665
  Удостоверено време: 01.06.2017 11:50:24
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 08:50:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 11:51:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070762705
  Удостоверено време: 01.06.2017 11:51:02
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 08:51:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори