Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г

„Осигуряване на система за управление на събитията, акредитация и регистрация на делегациите за целите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-04-20 13:53:48Последна промяна: 2017-04-20 13:53:17
АОП номер: 05371-2017-0002 Статус: възложена

Осигуряване на Система за управление на събития, акредитация и ригистрация на делегациите за целите на Българското председателство на Съвета на Евпропейския съюз през 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002227
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1416666.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72260000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Христина Христова
 • Телефон/и за контакт: 02 4040545
Документи
 • документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 13:53:08
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069584405
  Удостоверено време: 20.04.2017 13:53:08
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 10:53:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 13:53:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069584408
  Удостоверено време: 20.04.2017 13:53:12
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 10:53:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • променена документация-акред.система

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-09 12:10:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070060769
  Удостоверено време: 09.05.2017 12:10:13
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2017 09:10:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение промяна акред.система

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2017-05-09 12:10:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070060773
  Удостоверено време: 09.05.2017 12:10:17
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2017 09:10:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • отговори на запитвания

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-05-09 19:09:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070075395
  Удостоверено време: 09.05.2017 19:09:18
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2017 16:09:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от 09.06.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 13:13:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071062580
  Удостоверено време: 09.06.2017 13:13:33
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 10:13:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:31:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071599287
  Удостоверено време: 22.06.2017 11:31:02
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 08:31:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 11:40:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071958195
  Удостоверено време: 30.06.2017 11:40:16
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 08:40:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 11:41:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071958326
  Удостоверено време: 30.06.2017 11:41:59
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 08:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 11:42:52
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071958402
  Удостоверено време: 30.06.2017 11:42:52
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 08:42:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 11:44:10
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071958494
  Удостоверено време: 30.06.2017 11:44:10
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 08:44:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиаране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 11:45:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071958575
  Удостоверено време: 30.06.2017 11:45:16
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 08:45:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 17:23:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073900055
  Удостоверено време: 08.09.2017 17:23:05
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2017 14:23:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 17:23:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073900077
  Удостоверено време: 08.09.2017 17:23:47
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2017 14:23:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс № 1

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-08 17:24:41
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073900099
  Удостоверено време: 08.09.2017 17:24:41
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2017 14:24:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори