СУ Нешо Бончев - град Панагюрище

„Доставка на училищно обзавеждане и оборудване по проект „Природен център СУ „Нешо Бончев” по три обособени позиции – ОП № 1: „Доставка на компютърна и друга техника”, ОП № 2: „Доставка на училищно офис обзавеждане”, ОП № 3: „Доставка на лабораторни и други учебни пособия и материали“

Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:59Последна промяна: 2017-07-04 08:39:41
ID номер: 9064804 Статус: затворена

Доставка на определени по всяка обособена позиция количества артикули с определени минимални технически и функционални характеристики и размери /където е приложимо/ за оборудване и обзавеждане на изграждания в училището обект „Природен център“. Доставките са подробно описани в техническите спецификации.

Индивидуален номер на процедурата: 0002381
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Панагюрище
Прогнозна стойност: 45363.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-15 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Веска Барова, Снежина Машева
 • Телефон/и за контакт: 0357/620 87
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070720501
  Удостоверено време: 31.05.2017 11:44:16
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 08:44:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070720508
  Удостоверено време: 31.05.2017 11:44:22
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 08:44:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070720514
  Удостоверено време: 31.05.2017 11:44:27
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 08:44:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070720521
  Удостоверено време: 31.05.2017 11:44:31
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 08:44:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070720524
  Удостоверено време: 31.05.2017 11:44:35
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 08:44:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Други

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 11:44:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070720526
  Удостоверено време: 31.05.2017 11:44:39
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 08:44:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срок

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 10:00:00
 • Протокол №1 на комисия по ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-03 15:56:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072047529
  Удостоверено време: 03.07.2017 15:56:57
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2017 12:56:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисия по ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-07-18 18:37:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072529885
  Удостоверено време: 18.07.2017 18:37:08
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2017 15:37:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори