СУ Нешо Бончев - град Панагюрище

Строително–ремонтни дейности за изграждане на обект: „Природен център" – СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюрище

Дата и час на публикуване: 2017-05-23 12:01:51Последна промяна: 2017-05-23 12:00:38
ID номер: 9064574 Статус: отворена

Обект на поръчката е извършване на строителство – строително-ремонтни работи (СРР) в изпълнение на изготвени работни проекти по части Архитектурна, ВиК, Електро, както и Видеонаблюдение и пожароизвестяване, и свързаните със строителството доставки и услуги за изпълнение на обекта.
Предметът на поръчката е „Строително – ремонтни дейности за изграждане на обект: „Природен център" – СУ „Нешо Бончев" - гр. Панагюрище“.
Строително-ремонтните работи в предмета на обществената поръчка съответстват на легалната дефиниция за текущ ремонт съгласно § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ, а именно „текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: а) засяга конструкцията на сградата; б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Индивидуален номер на процедурата: 0002362
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Панагюрище
Прогнозна стойност: 116773.87 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-09 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Веска Йорданова Барова
 • Телефон/и за контакт: 0357/ 6 20 87
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 11:59:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070472731
  Удостоверено време: 23.05.2017 11:59:59
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 08:59:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 12:00:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070472745
  Удостоверено време: 23.05.2017 12:00:04
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 09:00:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 12:00:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070472753
  Удостоверено време: 23.05.2017 12:00:12
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 09:00:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 12:00:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070472755
  Удостоверено време: 23.05.2017 12:00:18
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 09:00:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 12:00:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070472770
  Удостоверено време: 23.05.2017 12:00:23
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 09:00:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 на комисия по ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 17:00:00
 • Протокол №2 на комисия по ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-22 10:26:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071595958
  Удостоверено време: 22.06.2017 10:26:14
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2017 07:26:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори