СУ Нешо Бончев - град Панагюрище

Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка – закуски/и или плодове и топъл обяд за учениците за учебната 2015/2016г. и учебната 2016/2017г. за нуждите на СОУ „НЕШО БОНЧЕВ”–град Панагюрище

Дата и час на публикуване: 2015-09-08 17:15:23Последна промяна: 2015-09-09 14:10:56
ID номер: 9045734 Статус: възложена

Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка – закуски/и или плодове и топъл обяд за учениците за учебната 2015/2016г. и учебната 2016/2017г. за нуждите на СОУ „НЕШО БОНЧЕВ”–град Панагюрище

Индивидуален номер на процедурата: 0000306
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Панагюрище
Прогнозна стойност: 65416.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-18 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Съобщение до медиите

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 17:16:27
 • Указания и разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 17:17:50
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 17:47:31
 • Публична покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 17:48:03
 • Протокол на комисията за разглеждане на офертите и класиране

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 15:34:55
 • Договор за доставка на храна по обособена позиция 1

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 13:26:38
 • Договор за доставка на храна по обособена позиция 2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 13:26:47