СУ Нешо Бончев - град Панагюрище

Архив

страница 1 от 1
Обществени поръчки с публична покана

Обществена поръчка за „Доставка, инсталиране и конфигуриране на: 52 броя компютърни терминални устройства за нуждите на СОУ "НЕШО БОНЧЕВ” - град Панагюрище

Дата на публикуване: 2013-04-15Разгледай