Исторически музей Искра Казанлък

Разработване на план/стратегия за събиране и привличане на публики и обучение на експертния персонал

Дата и час на публикуване: 2019-11-13 16:57:33
Документи