Исторически музей Искра Казанлък

РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРФЕЙС ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНО ДВИЖИМО НАСЛЕДСТВО”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП

Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05Последна промяна: 2016-09-27 09:26:19
ID номер: 9050113 Статус: затворена

РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРФЕЙС ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНО ДВИЖИМО НАСЛЕДСТВО”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0001290
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:17:05
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 17:25:59