Исторически музей Искра Казанлък

ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55Последна промяна: 2016-09-27 09:13:03
ID номер: 9050114 Статус: затворена

ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Индивидуален номер на процедурата: 0001289
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Казанлък
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 38221000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 11:08:55
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 13:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 17:00:00