Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на МТБ - ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 2020-08-07 12:20:15Последна промяна: 2020-08-07 12:19:25
Документи
 • Покана изх. № ОП-18/07.08.2020 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 12:34:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130001464
  Удостоверено време: 07.08.2020 12:34:13
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 09:34:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 12:34:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130001495
  Удостоверено време: 07.08.2020 12:34:51
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 09:34:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 09:34:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133863177
  Удостоверено време: 05.10.2020 09:34:56
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 06:34:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № ОП-23/05.10.2020 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 09:35:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133863226
  Удостоверено време: 05.10.2020 09:35:47
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 06:35:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-50

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:45:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137914852
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:45:33
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:45:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-53

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:46:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137914920
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:46:19
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:46:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-54

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:47:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137914966
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:47:01
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:47:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка № ОП-32/07.12.2020 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:47:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137915018
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:47:50
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:47:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №ОП-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-11 11:57:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174687345
  Удостоверено време: 11.02.2022 11:57:45
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2022 09:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №ОП-4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-11 11:58:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174687418
  Удостоверено време: 11.02.2022 11:58:33
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2022 09:58:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за приключване на договор за обществена поръчка №ОП-5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-11 11:59:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174687497
  Удостоверено време: 11.02.2022 11:59:23
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2022 09:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори