Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на МТБ - ПЛОВДИВ

Дата и час на публикуване: 2020-08-07 12:20:01Последна промяна: 2020-08-07 12:19:46
Документи
 • Покана изх. № ОП-17/07.08.2020 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 12:32:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130001377
  Удостоверено време: 07.08.2020 12:32:27
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 09:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 12:33:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000130001418
  Удостоверено време: 07.08.2020 12:33:24
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2020 09:33:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 09:36:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133863273
  Удостоверено време: 05.10.2020 09:36:54
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 06:36:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № ОП-22/05.10.2020 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 09:37:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133863301
  Удостоверено време: 05.10.2020 09:37:31
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 06:37:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-52

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:41:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137914562
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:41:13
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:41:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка № ОП-31/07.12.2020 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:44:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137914758
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:44:04
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:44:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №ОП-3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-11 11:55:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174687178
  Удостоверено време: 11.02.2022 11:55:55
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2022 09:55:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори