Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:52:38Последна промяна: 2019-06-11 11:50:50
ID номер: 2019-1 Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив по 16 обособени позиции за срок от 24 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0005023
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-24 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
 • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП № 2019-1

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:53:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643359
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:53:50
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:53:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:54:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643432
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:54:49
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:54:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:55:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643466
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:55:10
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:55:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:55:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643489
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:55:30
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:55:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:55:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643514
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:55:51
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:55:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:56:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643543
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:56:09
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:56:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:57:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643692
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:57:49
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:57:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:58:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643711
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:58:07
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:58:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 7

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:58:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643736
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:58:25
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:58:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 8

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:58:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643757
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:58:42
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:58:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 9

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:59:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643787
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:59:02
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:59:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 10

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:59:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643814
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:59:22
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:59:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 11

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 12:00:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102643918
  Удостоверено време: 11.06.2019 12:00:10
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 09:00:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-24 16:38:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103719210
  Удостоверено време: 24.06.2019 16:38:52
  Удостоверено време по UTC: 24.06.2019 13:38:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за провеждане на поръчката

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 12:54:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104585798
  Удостоверено време: 09.07.2019 12:54:55
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 09:54:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-44

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 12:11:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106881307
  Удостоверено време: 16.08.2019 12:11:23
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2019 09:11:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-45

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 12:11:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106881336
  Удостоверено време: 16.08.2019 12:11:59
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2019 09:11:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № Дв-46

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 12:12:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106881363
  Удостоверено време: 16.08.2019 12:12:42
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2019 09:12:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори