Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

СМР на помещения, находящи се в сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:29:47Последна промяна: 2017-04-11 13:29:41
ID номер: 2017-1 Статус: приключена

Изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи: подмяна на дограми, хидро-изолация, подови и стенни настилки, боядисване и други.

Индивидуален номер на процедурата: 0002195
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 269900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
 • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 № 2017-1

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:31:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268683
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:31:39
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:31:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:32:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268704
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:32:23
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:32:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:32:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268725
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:32:58
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:32:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:33:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268749
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:33:49
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:33:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1 - ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:34:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268785
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:34:55
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:34:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2 - декларация от подизпълнител

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:35:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268806
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:35:34
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:35:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3 - Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:37:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268865
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:37:27
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:37:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4 - декларация за извършен оглед

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:38:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268891
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:38:11
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:38:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5 - Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:38:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268918
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:38:46
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:38:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 6 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:39:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268938
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:39:20
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:39:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 7 - проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:39:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268960
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:39:53
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:39:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 8 - КСС

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:40:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069268979
  Удостоверено време: 11.04.2017 13:40:20
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 10:40:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-05 10:57:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069977436
  Удостоверено време: 05.05.2017 10:57:21
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2017 07:57:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-05 10:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069977503
  Удостоверено време: 05.05.2017 10:58:41
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2017 07:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 34

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 15:25:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070812965
  Удостоверено време: 02.06.2017 15:25:51
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 12:25:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори