Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-03-06 14:53:08Последна промяна: 2017-03-06 14:53:03
ID номер: ОП-26/2017 Статус: приключена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0002064
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 43000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
 • Телефон/и за контакт: 032/277607
Документи
 • Покана до Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пловдив

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 14:52:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067839358
  Удостоверено време: 06.03.2017 14:52:54
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 12:52:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №23

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-30 11:14:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068782465
  Удостоверено време: 30.03.2017 11:14:53
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2017 08:14:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори