Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 11:30:41Последна промяна: 2017-01-03 11:37:54
ID номер: 9059311 Статус: приключена

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001826
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 39200.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-12 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 11:30:41
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 11:30:41
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 11:30:41
 • Разяснения за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 11:30:41
 • Съобщение за удължаване на крайния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 11:34:52
 • Протоколи на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 11:37:45
 • Договор 91

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 08:07:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064066488
  Удостоверено време: 04.01.2017 08:07:46
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 06:07:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 92

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 08:07:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064066497
  Удостоверено време: 04.01.2017 08:07:50
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 06:07:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 93

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 08:07:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064066508
  Удостоверено време: 04.01.2017 08:07:56
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 06:07:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори