Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Приготвяне и доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-02-27 10:51:58Последна промяна: 2019-02-27 10:51:49
АОП номер: 00831-2019-0006 Статус: възложена

Приготвяне и доставка на храна за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив за срок от 24 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0004717
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 250000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи