Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:48:12Последна промяна: 2019-02-19 10:48:06
АОП номер: 00831-2019-0004 Статус: приключена

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение от доставчик от последна инстанция за срок от 24 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0004675
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 240000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи