Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление и подготовка на БГВ на сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-02-14 10:26:12Последна промяна: 2019-02-14 10:25:53
АОП номер: 00831-2019-0002 Статус: приключена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление и подготовка на БГВ на сградата на МТБ - Пловдив за срок от 24 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0004658
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи