Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:02:05Последна промяна: 2018-11-05 14:01:50
АОП номер: 00831-2018-0012 Статус: приключена

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0004312
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи